Šablony OP VVV pro MŠ a ZŠ

ŠABLONY II

VÝZVY Č. 02_18_063 A 02_18_064 ŠABLONY II

PO3.jpg
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00. 
Realizování šablon je v plném proudu
První vlna Šablon pro MŠ a ZŠ I je již v plné realizaci a školy nejvíce využívají školní asistenty a speciální pedagogy. Mateřské školy využívají asistenty a chůvy, které pomáhají s dvouletými dětmi.Šablony pro základní a mateřské školy

v území MAS Uničovsko, o.p.s.

 

V červnu loňského roku vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Řídící orgán operačního programu vývoj, výzkum a vzdělávání) výzvu s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Cílem této výzvy bylo podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony se zaměřovaly zejména na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností, personální posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí byla také podpora usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

V území MAS Uničovsko se nachází celkem 18 základních či mateřských škol. Všem těmto školským zařízením byla prostřednictvím pracovníků MAS nabídnuta metodická a konzultační pomoc s přípravou a vypracováním projektové žádosti do této výzvy a následné metodické vedení při samotné realizaci projektů. Tento servis byl, a ve fázi realizace projektů je, poskytován zcela zdarma. Projektové žádosti bylo možné předkládat do 30.6.2017. Z celkového počtu 20 základních či mateřských škol v území MAS žádost podalo 50 % z nich!

 

 Výzva OP VVV na zjednodušené vykazování MŠ a ZŠ, takzvané šablony, běží již od června roku 2016. MAS Uničovsko, o.p.s. vstupuje do problematiky šablon jako animátor, jehož úkolem je poskytovat zástupcům škol širokou pomoc při zpracování a realizaci těchto projektů.

O animaci projektů šablon MAS Uničovsko, o.p.s. již  informovala všechny MŠ a ZŠ v území MAS a vedle několika průběžně probíhajících konzultací již byla také nápomocna při zpracování a podání několika žádostí o podporu.

Animace šablon poskytuje MAS Uničovsko, o.p.s. svým školám zcela zdarma. ZŠ a MŠ se mohou s žádostí o pomoc se zpracováním projektové žádosti a realizace projektu obracet přímo na MAS Uničovsko.

 

Ze všech škol, které se nachází na území Uničovska žádosti podala asi polovina základních a mateřských škol své žádosti do konce roku 2016.
Soubory ke stažení:
zprava-o_realizaci_ISKP_zjed_v_1 0 (1).pdf Priklady_dobre_praxe.pdf Skolni_asistent_vyklad_OPVVV.pdf Výklad_uznatelnost_PN_personální_šablony.pdf Vyklad_smlouva_reditel_reditel_final.pdf Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.7_.pdf Proces_hodnoceni_zadatel_OP_VVV.PDF Seminář_realizace projektů_MAS_final (1).pptx Kontrolni_list_pro_predlozeni_zadosti_o_podporu_ZP_final_4_.pdf Zmeny_vyzvy_sablony_souhrn.pdf Kontaktni_seznam_pro_vyzvu_c_22_a_23_ (1).xlsx Kalkulacka_indikatoru_final.xlsx dokladani_vystupu_a_indikatoru_sablony_ZS_MS.pdf realizování šablon.pdf Doplnění-semináře-Šablony-II_realizace.pdf Výklad-smlouva-ředitel (1).pdf Sablony_II_MAS (1).pdf pozvanka 19.5.2021.docx Šablony III - novinky, chytáky, změny .pdf Prezentace_vyzvy_Sablony_III.PPTX Piklady_dobre_praxe_realizace_sablon.pdf Az_se_sejdeme_ve_skole.pdf Tahak_kvalifikacni_pozadavky_sablony.pdf