Šablony OP VVV pro MŠ a ZŠ

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ Řídicí orgán OP JAK dne 25. 5. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ  a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. Výzva cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky a na  ověření modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga v základních školách.  Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 28. 04. 2023 ve 14:00:00.
Soubory ke stažení:
zprava-o_realizaci_ISKP_zjed_v_1 0 (1).pdf Priklady_dobre_praxe.pdf Skolni_asistent_vyklad_OPVVV.pdf Výklad_uznatelnost_PN_personální_šablony.pdf Vyklad_smlouva_reditel_reditel_final.pdf Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.7_.pdf Proces_hodnoceni_zadatel_OP_VVV.PDF Seminář_realizace projektů_MAS_final (1).pptx Kontrolni_list_pro_predlozeni_zadosti_o_podporu_ZP_final_4_.pdf Zmeny_vyzvy_sablony_souhrn.pdf Kontaktni_seznam_pro_vyzvu_c_22_a_23_ (1).xlsx Kalkulacka_indikatoru_final.xlsx dokladani_vystupu_a_indikatoru_sablony_ZS_MS.pdf realizování šablon.pdf Doplnění-semináře-Šablony-II_realizace.pdf Výklad-smlouva-ředitel (1).pdf Sablony_II_MAS (1).pdf pozvanka 19.5.2021.docx Šablony III - novinky, chytáky, změny .pdf Prezentace_vyzvy_Sablony_III.PPTX Piklady_dobre_praxe_realizace_sablon.pdf Az_se_sejdeme_ve_skole.pdf Tahak_kvalifikacni_pozadavky_sablony.pdf PpZP_zjednodusene_projekty_OP_JAK.pdf Kalkulacka_sablon_MS_ZS_I_OPJAK_final.xlsx Letak_Sablony-ZUS.pdf Letak_Sablony-ZS.pdf Letak_Sablony-MS.pdf