IROP

Upozornění

na základě technických problémů v systému , došlo k modifikaci výzvy č. 4 MAS UNičovsko Bezpečnost obyvatel v dopravě a následnému prodloužení žádosti k předložení žádostí do 25.2.2019 - 10,00 hod3. výzva IROP
Pěkný den dovolujeme si Vás upozornit, že MAS Uničovsko se sídlem v Medlově č.p. 300,783 91 Uničov, IČ 27784401 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu 3. MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci IROP zaměřenou na oblast CYKLODOPRAVA (cyklostezky...)  Výzva je vyhlášená od 20.12.2018 do 20.2.2019 do 12 hodin v systému https://mseu.mssf.cz/ přes, který se podávají žádosti MAS Uničovsko

4.výzva IROP
Pěkný den dovolujeme si Vás upozornit, že MAS Uničovsko se sídlem v Medlově č.p. 300,783 91 Uničov, IČ 27784401 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu 4. MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci IROP zaměřenou na oblast Bezpečnost obyvatel v dopravě (chodníky...)  Výzva je vyhlášená od 20.12.2018 do 20.2.2019 do 12 hodin v systému https://mseu.mssf.cz/ přes, který se podávají žádosti MAS Uničovsko

Vážení žadatelé, pod jednotlivými odkazy naleznete úplné znění vyhlašovaných výzev k předkládání žádostí a všechny důležité dokumenty pro zpracování a následnou administraci Vašich projektů. MAS Uničovsko, o.p.s. tel. 724 717 686 e-mail. mas.unicovsko@€mail.cz  

Soubory ke stažení:
Interni-postupy_Unicovsko_příloha.pdf spec.pravidla pro žadatele IROP.pdf kriteria IROP.docx vzor studie proveditelnosti IROP.docx MAS_Uničovsko_výzva č. 1_final01.xlsx 1.výzva IROP Bezpečnost.pdf P4D_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Bezpečnost dopravy.docx P5_Karta souladu - udržitelná mobilita_53.výzva_CLLD.docx Seminář_realizace projektů_irop.pdf zapis PV IROP - 27.7.2017.pdf hodnotici tabulka vk.pdf zapis vk 27.7.2017.pdf MAS_Unicovsko_vyzva c.2_final01.pdf Příloha Kritéria MAS Uničovsko (1).pdf hodnotící list VK Paseka11.pdf zapis vyber komise ze dne 15.1.2018 IROP 2018.pdf IROP,15.2.18-seminar-pro-zadatele 2.vyzva_.docx ze seminare 15.2.2018 prezentace_bezpecnost.pptx seznam přijatých žádostí IROP.pdf prezenčka vk 10.5.18.pdf etik kodex vk.pdf zapis vyber komise IROP 10.5.2018.pdf hodnotici lilst nh.pdf hodnotici istl dl.pdf etik kodex je.pdf prez l 31.5.18 pv.pdf zapis PV IROP - 31.5.2018.pdf interni predpisy od 20.7.2018.pdf Priloha c.1 Kriteria FNaP a VH - cyklo.pdf MAS_Uničovsko_výzva č.3_final01.pdf Priloha c.1 Kriteria FNaP a VH - chodniky.pdf MAS_Uničovsko_výzva č. 4_final01.pdf prezentace_bezpecnost.pptx IROP,23.1.19-seminar-pro-zadatele bez.docx IROP,21.1.19-seminar-pro-zadatele - cyklo.docx prezentace cyklodoprava.pptx MAS_Uničovsko_výzva č. 4_final01_modifikace.xlsx prevzate zadosti cyklodoprava.pdf prevzaté žádosti IROP Bezpečnost obyvatel v dopravě.pdf pozvanka VK 20.3.2019 .irop cyklostezky.pdf pozvanka VK 20.3.2019 .irop bezpecnost.pdf příloha k VK kl s cyklo.pdf zapis VK 20.3.2019 -cyklo.pdf příloha k VK kl bezpecnost.pdf etik kodex cyklo.pdf zapis pv 9.4.cyklo.pdf prezencni listina chdodnik pv.pdf etik chodnik pv.pdf zapis chod 9.4 pv.pdf prezencka cyklo.pdf zapis výběrové komise bezpecnost.pdf