IROP

Vážení žadatelé, pod jednotlivými odkazy naleznete úplné znění vyhlašovaných výzev k předkládání žádostí a všechny důležité dokumenty pro zpracování a následnou administraci Vašich projektů. MAS Uničovsko, o.p.s. tel. 724 717 686 e-mail. mas.unicovsko@€mail.cz  


Soubory ke stažení:
Interni-postupy_Unicovsko_příloha.pdf spec.pravidla pro žadatele IROP.pdf kriteria IROP.docx vzor studie proveditelnosti IROP.docx MAS_Uničovsko_výzva č. 1_final01.xlsx 1.výzva IROP Bezpečnost.pdf P4D_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Bezpečnost dopravy.docx P5_Karta souladu - udržitelná mobilita_53.výzva_CLLD.docx Seminář_realizace projektů_irop.pdf zapis PV IROP - 27.7.2017.pdf hodnotici tabulka vk.pdf zapis vk 27.7.2017.pdf