Aktuality

no image
12. 07. 2024

1. výzva SZP

 1. výzva SZP příjem žádostí od 14.8.2024- 26.9.2024 přes portál farmáře Fiche 1: Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh Alokace 5 500 00 Kč   Fiche 4: Podnikání malých... více
no image
26. 01. 2024

doporučené projektové záměry 1. výzvy MAS Uničovsko OP TAK

 Dne 25.1.2024 byly podpořeny a doporučeny projektové záměry v rámci 1.výzvy MAS Uničovsko OP TAK
no image
20. 12. 2023

seznam přijatých záměrů 1. výzva OP TAK

 V rámci vyhlášené 1. výzvy OP TAK byly přijaty 2 projektové záměry.
no image
01. 09. 2023

1. výzva OP TAK MAS Uničovsko, o.p.s.

  MAS Uničovsko, o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Uničovsko, o.p.s. na  období 2021-2027 (SCLLD21+)   vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního... více
no image
02. 06. 2023

OP TAK

 MAS Uničovsko připravuje vyhlášení 1. výzvy OP TAK - podzim 2023
no image
12. 05. 2023

8. výzva PRV

  V rámci PRV 8.výzvy k předkládání žádosti o podporu v rámci  operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova byly vyhlášeny dvě fiche s alokací, která je uvedena v následující tabulce. Přijato bylo celkem 8... více
no image
20. 04. 2023

1. výzva MAS Uničovsko -IROP

 MAS Uničovsko vyhlašuje   1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu