Aktuality

no image
01. 09. 2023

1. výzva OP TAK MAS Uničovsko, o.p.s.

  MAS Uničovsko, o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Uničovsko, o.p.s. na  období 2021-2027 (SCLLD21+)   vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního... více
no image
02. 06. 2023

OP TAK

 MAS Uničovsko připravuje vyhlášení 1. výzvy OP TAK - podzim 2023
no image
12. 05. 2023

8. výzva PRV

  V rámci PRV 8.výzvy k předkládání žádosti o podporu v rámci  operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova byly vyhlášeny dvě fiche s alokací, která je uvedena v následující tabulce. Přijato bylo celkem 8... více
no image
20. 04. 2023

1. výzva MAS Uničovsko -IROP

 MAS Uničovsko vyhlašuje   1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
no image
03. 04. 2023

Přehled podaných žádostí v rámci 8. výzvy PRV

 Přehled podaných žádostí v rámci 8. výzvy PRV Celkem bylo předloženo 8 žádostí - 6 žádostí v rámci fiche č. 1 a v rámci fiche č. 2 byly předloženy 2 žádosti.
no image
10. 02. 2023

Projekt Komunitní podpora regionu Uničovsko

  Operační program zaměstnanost + Projekt " Komunitní podpora regionu Uničovsko " Tento projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost+ je zaměřen na podporu komunitních aktivit v území MAS Uničovsko,... více