Aktuality

no image
02. 06. 2023

OP TAK

 
no image
20. 04. 2023

1. výzva MAS Uničovsko -IROP

 MAS Uničovsko vyhlašuje   1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
no image
03. 04. 2023

Přehled podaných žádostí v rámci 8. výzvy PRV

 Přehled podaných žádostí v rámci 8. výzvy PRV Celkem bylo předloženo 8 žádostí - 6 žádostí v rámci fiche č. 1 a v rámci fiche č. 2 byly předloženy 2 žádosti.
no image
10. 02. 2023

Projekt Komunitní podpora regionu Uničovsko

  Operační program zaměstnanost + Projekt " Komunitní podpora regionu Uničovsko " Tento projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost+ je zaměřen na podporu komunitních aktivit v území MAS Uničovsko,... více
no image
28. 12. 2022

8. výzva PRV

  Výzva MAS č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020   Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko... více
no image
25. 05. 2022

Šablony IV pro školy

  Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I 25. 5. 2022 / 25. 5. 2022 Řídicí orgán OP JAK dne 25. 5. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ  a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro... více