Režie MAS Unicovsko I

Provozní a animační výdaje MAS Uničovsko, o.p.s. - I.
reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007864Cíl projektu:

Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko, jejímž účelem je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území MAS Uničovsko, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území.Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Uničovsko, o.p.s.