Energetičtí koordinátoři MASEnKo MAS – Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin

• zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji

• propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele;

• zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů;

• informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financování;

• informovat veřejnost o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor;

• koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky.

Energetičtí koordinátoři MAS

Poradce pro území MAS Uničovsko, o.p.s. - Kateřina Průchová tel. 731 333 059
                                                                       Miroslav Kadlec tel. 603 353 616

 
Soubory ke stažení:
Podmínky EnKo MAS_2022.PDF dodatek_1_podminky_enko-mas.pdf Pozvánka na společné setkání 29.5.23 energetika - kopie.pdf eko koordinator.pdf enkomas plakat.png