Nová zelená úsporám LIGHT

 

Pokyny pro žadatele v programu Nová zelená úsporám Light
pro nízkopříjmové domácnosti na území MAS Uničovsko

Oprávnění žadatelé:

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu (na jehož úpravy je dotace požadována), ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:

-       žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,

nebo

-       žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

 

Podporovaná opatření a maximální výše dotace:

Opatření

Měrná jednotka

Dotace

(v Kč)

Zateplení fasády

Běžný metr

    6 000

Zateplení střechy

Kompletní opatření

120 000

Zateplení stropu pod půdou

Kompletní opatření

  50 000

Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem

Kompletní opatření

  60 000

Výměna oken

1 ks výplně

  12 000

Výměna vchodových dveří

1 ks dveří

  18 000

Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000 Kč. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 100 %, tedy není vyžadována spoluúčast. Výše podpory se stanoví jako součet podpor na vybraná opatření.

Proplacení dotace:

-       zpětně u žádostí podaných po realizaci opatření (zateplení/výměny);

-       předem u žádostí podaných před dokončením realizace opatření (zateplení/výměny).

Žádosti se podávají průběžně od 9. ledna 2023 prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP přes elektronickou identitu žadatele, tedy nic se nedokládá fyzicky papírově. Zatím bylo podáno cca 20 631 žádostí za 2,3 mld. Kč.

Přílohy k žádosti jsou:

-       fotodokumentace stavu před realizací

-       doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu žadatele = vlastníka RD

-       potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení

-       posudek navrhovaných opatření vzhledem k podmínkám výzvy (vystaví MAS)

Veškeré poradenství probíhá ZDARMA a zahrnuje :  vyhotovení fotodokumentace a odborného posudku • pomoc se zřízením elektronické identity • asistence při podání žádosti • pomoc při komunikaci s realizační firmou • vypracování závěrečné zprávy po realizaci opatření

Kontaktní osoby:

Kateřina Průchová -  tel.: +420 736 196 302, e-mail: info@kaueruvmlyn.cz

Ing. Iveta Kopcová - tel.: +420 724 717 686, e-mail: mas.unicovsko@email.cz 
Soubory ke stažení:
Plakát NZÚ Light FINAL1.pdf NZÚ_Light_leták_05.2023.png NZU Light_letak A4_11-2022_web.pdf Solarni ohrev_clanek_05.2023.pdf 1683029183_NZÚ Light_Závazné pokyny pro žadatele_05-2023.pdf 1681713703_NZÚ Light_novinky.pdf kotlíková dotace_2023_leták.pdf plakat nzul.png