Nová zelená úsporám LIGHT

 

Pokyny pro žadatele v programu Nová zelená úsporám Light
pro nízkopříjmové domácnosti na území MAS Uničovsko

Oprávnění žadatelé a příjemci podpory

 • Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu či trvale obývaného rekreačního objektu a mít v něm trvalý pobyt.
 • Žadatel a všichni členové domácnosti ke dni podání žádosti o podporu:
  • pobírají starobní důchod a nevlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo členský podíl v bytovém družstvu, který mu zajišťuje možnost užívání bytu, nebo
  • pobírají invalidní důchod 3. stupně, nebo
  • jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o příspěvek  na bydlení v dané nemovitosti, nebo
  • jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o přídavek na dítě (přídavek dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) žijící ve společné domácnosti se žadatelem.
 • Žadatel doposud na stejné či podobné opatření nežádal z veřejných prostředků.

Výše podpory

 Max. 250 000 Kč na jeden rodinný dům (částka je skládána z jednotlivých opatřeních, viz obrázek níže); minimální hranice dotace je 30 000 Kč


Podporovaná opatření a maximální výše dotace:

Opatření

Měrná jednotka

Dotace

(v Kč)

Zateplení fasády, střechy, stropu...

m2

    1 500

Zateplení podlahy a svislých konstrukcí...m2

 

    2 000

Výměna oken, dveří

m2

  5 500

Solární fotovoltaický ohřev vody až..

ks

  70 000


   


Kontaktní osoby:

Kateřina Průchová -  tel.: +420 731 333 059


Osobní schůzka je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. Pokud se na uvedené kontakty ihned nedovoláte, žádáme o trpělivost, děláme co můžeme. Na zmeškané hovory voláme zpět dle našich časových možností.

 evr komise logo          sfžp logo  logo NZU light

Více informací naleznete na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/.
Soubory ke stažení:
Plakát NZÚ Light FINAL1.pdf NZÚ_Light_leták_05.2023.png NZU Light_letak A4_11-2022_web.pdf Solarni ohrev_clanek_05.2023.pdf 1683029183_NZÚ Light_Závazné pokyny pro žadatele_05-2023.pdf 1681713703_NZÚ Light_novinky.pdf kotlíková dotace_2023_leták.pdf plakat nzul.png TK_20.05.2024_Kotle.pdf letak.pdf Novinky v NZU Light od května 2024_TK_30-5-2024.pdf NZÚ Light_Závazné pokyny pro žadatele_06-2024.pdf