PRV

V rámci 8. výzvy PRV bylo předloženo celkme 8 žádostí. Celkem do fiche č. 1 bylo předloženo 6 žádostí a do fiche č.2 jen 2 žádosti.

Výzva MAS č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020 Termín vyhlášení výzvy: 6.1.2023 Termín příjmu žádostí: od 9.1.2023 do 31.3.2023 přes Portál farmáře . Termín registrace na RO SZIF: 23.6.2023 


Soubory ke stažení:
fiche 1 zemedelstvi.pdf interni dokumenty PRV (1) opr.f.pdf Fiche 2 podnikatele.pdf postup pro vygenerovani zadosti pres portal FARMAR.pdf vytah-z-pravidel-19-2-1---fiche-1.pdf vytah-z-pravidel-19-2-1---fiche-2.pdf 1.vyzva PRV MAS.pdf metodika výpočtu fin zdravi.pdf priručka pro zadavani ver.zakazek.pdf Pozvanka na seminar.docx pravidla prv CLLD.pdf priklad k vyplneni zarazeni podniku.pdf prohlaseni o zarazeni podniku-priloha.pdf Instruktazni- list Fiche.pdf Prirucka k definici mikro, maly-ch a str-edni-ch podniku-, pr-i-klady.pdf Prirucka pro publicitu PRV 2014-2020 (verze 2.1) v revizi-ch.pdf skoleni_vzvy_1_na_Fiche_1_a_2.pdf seznam přijatých žádostí PRV.pdf zapis vyber komise 29.6.2017.pdf zapis program vyboru 29.6.2017.pdf seznam vybraných žádostí 1.vyzvy prv.pdf souhrn.tabulka hodnocení hodnotitelů VK.pdf 2.vyzva PRV MAS Uničovsko.pdf akt.fiche 2.pro 2.vyzvu PRV.pdf akt fiche 1 pro 2.výzvu PRV.pdf pozvanka 24.1.2018.pdf prezentace F1 zem.pptx prezentace F2 nepodnik.pptx prezentace k ZOD PRV.pptx seznam přijatých žádostí 2.vyzvy PRV.pdf zapis vyber komise 10.5.18.pdf seznam bodového hodnocení vk.pdf seznam bodového hodnocení - poradi.pdf pozvanka VK 10.5.2018.pdf PV -seznam podporených projetů PRV 31.5.2018.pdf seznam nepodporených projetů PRV - 2vyzva.pdf seznam podpořených žádostí PRV - 2.vyzva.pdf zapis program vyboru 31.5.2018.pdf fin fiche 1 prv.pdf fiche č. 2 - fIN.pdf vyzva 3 PRV MAS.pdf pozvanka 22.1.2019 - 3 prv.docx Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF_-_aktualizovano_10.4.2018.pdf _pravidla_19.2.1_platna_na_2019.pdf informace_pro_z_adatele_o_pr_i_stup_do_porta_lu_farma_r_e_szif_eagri.pdf postup pro žadatele.docx seminar_pro_zadatele_prv 3.ppt Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF_-_aktualizovano_10.4.2018.pdf _pravidla_19.2.1_platna_na_2019.pdf informace_pro_z_adatele_o_pr_i_stup_do_porta_lu_farma_r_e_szif_eagri.pdf postup pro žadatele.docx Postup_pro_dokladani_priloh_k_Zadosti_o_dotaci_na_MAS_v_opatreni_19.2.1.pdf seznam přijatých žádostí 3.výzvy PRV.pdf pozvanka VK 28.3.2019.docx zapis vyber komise 28.3.2019.pdf podporené projekty PRV 3- souhrn - poradi.pdf seznam nevybraných projektů 3 vyzvy PRV.pdf seznam vybraných projektu 3 vyzvy PRV.pdf zapis pv 15.4 prv.pdf 4.vyzva PRV MAS.pdf fiche 2 - podnikatele.pdf Fiche 1 - zemedelci.pdf 4.vyzva PRV MAS.pdf Pravidla 19.3.1 revize.pdf pozvanka_22.1.2020.pdf seznam přijatých žádostí 4.výzvy PRV MAS Uničovsko.pdf monitorovací vybor 29.4.2020.pdf seznam podporenych nepodporených zádostí.pdf zapis vyber komise 6.5.2020.pdf zapis program vyboru 11.5.2020.pdf cp kan mas.pdf vk slozeni.xlsx pv slozeni.xlsx vk 652020.pdf pv 1152020.pdf seznam Vybraných a Nevybraných projektových žádostí 4.výzvy PRV zadosti PRV.pdf Pravidla_19_2_1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_ (1).pdf Fiche 2 na podporu podnikání.pdf Fiche 1na podporu zemědělství.pdf 6. vyzva PRV MAS f.pdf hranicni projekt doplnění.pdf interni dokumenty PRV opr.f - aktualizace.pdf seminar_pro_zadatele_prv 6.ppt pozvanka_17.3.2021.docx seznam přijatých žádostí 6. výzvy MAS Uničovsko PRV dle szif.pdf zapis vyber komise 5.5.2021.pdf seznam - bodovani - pořadí.pdf seznam přijatých žádostí PRV dle szif - bodovani - pořadí - podpis.pdf seznam přijatých žádostí PRV dle szif - vyhodnocení.pdf zapis program vyboru 12.5.2021.pdf szif vyb a nevyb projekty 6 vyzva.pdf interni dokumenty PRV (1) akt.pdf 7. vyzva PRV MAS.pdf pozvanka_12.1.2022.docx prezentace 12.1.2022.pptx seznam přijatých žádostí 7.výzvy PRV MAS Uničovsko.docx seznam přijatých žádostí PRV dle szif poradi.pdf zapis vyber komise 25.4.22.pdf seznam podpořených žádostí PRV dle szif poradi - podporeno.pdf zapis program vyboru 2.5.2022.pdf seznam v a n.pdf zapis d vk.pdf zapis opr pv.pdf seznam v a n dop_.pdf podnikani f2.pdf zemedelci f1.pdf 8. vyzva PRV MAS f.pdf 8. vyzva-seznam přijatých žádostí PRV dle szif.pdf pv souhrn.pdf pv 11.5.pdf hl vk vs.pdf zapis vk.pdf zapis_program_vyboru_7_8_2023_dopln_1692166628469.pdf