PRV

 
3. výzva PRV
Pěkný den dovolujeme si Vás upozornit, že MAS Uničovsko se sídlem v Medlově č.p. 300,783 91 Uničov, IČ 27784401 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu 3. MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci PRV zaměřenou na oblast Podpora zemědělského ponikání a Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky  Výzva je vyhlášená od 21.12.2018 a příjem žádostí probíhá přes Portál farmáře na MAS Uničovsko od 10.1.2019 do 28.2.2019 do 10 hodin 

Vážení žadatelé, pod jednotlivými odkazy naleznete úplné znění vyhlašovaných výzev k předkládání žádostí a všechny důležité dokumenty pro zpracování a následnou administraci Vašich projektů. MAS Uničovsko, o.p.s. tel. 724 717 686 e-mail. mas.unicovsko@€mail.cz


Soubory ke stažení:
fiche 1 zemedelstvi.pdf interni dokumenty PRV (1) opr.f.pdf Fiche 2 podnikatele.pdf postup pro vygenerovani zadosti pres portal FARMAR.pdf vytah-z-pravidel-19-2-1---fiche-1.pdf vytah-z-pravidel-19-2-1---fiche-2.pdf 1.vyzva PRV MAS.pdf metodika výpočtu fin zdravi.pdf priručka pro zadavani ver.zakazek.pdf Pozvanka na seminar.docx pravidla prv CLLD.pdf priklad k vyplneni zarazeni podniku.pdf prohlaseni o zarazeni podniku-priloha.pdf Instruktazni- list Fiche.pdf Prirucka k definici mikro, maly-ch a str-edni-ch podniku-, pr-i-klady.pdf Prirucka pro publicitu PRV 2014-2020 (verze 2.1) v revizi-ch.pdf skoleni_vzvy_1_na_Fiche_1_a_2.pdf seznam přijatých žádostí PRV.pdf zapis vyber komise 29.6.2017.pdf zapis program vyboru 29.6.2017.pdf seznam vybraných žádostí 1.vyzvy prv.pdf souhrn.tabulka hodnocení hodnotitelů VK.pdf 2.vyzva PRV MAS Uničovsko.pdf akt.fiche 2.pro 2.vyzvu PRV.pdf akt fiche 1 pro 2.výzvu PRV.pdf pozvanka 24.1.2018.pdf prezentace F1 zem.pptx prezentace F2 nepodnik.pptx prezentace k ZOD PRV.pptx seznam přijatých žádostí 2.vyzvy PRV.pdf zapis vyber komise 10.5.18.pdf seznam bodového hodnocení vk.pdf seznam bodového hodnocení - poradi.pdf pozvanka VK 10.5.2018.pdf PV -seznam podporených projetů PRV 31.5.2018.pdf seznam nepodporených projetů PRV - 2vyzva.pdf seznam podpořených žádostí PRV - 2.vyzva.pdf zapis program vyboru 31.5.2018.pdf fin fiche 1 prv.pdf fiche č. 2 - fIN.pdf vyzva 3 PRV MAS.pdf pozvanka 22.1.2019 - 3 prv.docx Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF_-_aktualizovano_10.4.2018.pdf _pravidla_19.2.1_platna_na_2019.pdf informace_pro_z_adatele_o_pr_i_stup_do_porta_lu_farma_r_e_szif_eagri.pdf postup pro žadatele.docx seminar_pro_zadatele_prv 3.ppt Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF_-_aktualizovano_10.4.2018.pdf _pravidla_19.2.1_platna_na_2019.pdf informace_pro_z_adatele_o_pr_i_stup_do_porta_lu_farma_r_e_szif_eagri.pdf postup pro žadatele.docx Postup_pro_dokladani_priloh_k_Zadosti_o_dotaci_na_MAS_v_opatreni_19.2.1.pdf seznam přijatých žádostí 3.výzvy PRV.pdf pozvanka VK 28.3.2019.docx zapis vyber komise 28.3.2019.pdf podporené projekty PRV 3- souhrn - poradi.pdf seznam nevybraných projektů 3 vyzvy PRV.pdf seznam vybraných projektu 3 vyzvy PRV.pdf zapis pv 15.4 prv.pdf