MAP - Místní akční plán

 Od začátku září 2015 začala MAS Uničovsko pracovat na přípravě nového projektu, který je financovaný z dotace MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Uničov. MAP bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15. let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a zájmového neformálního vzdělávání. V první fázi projektu je ale nutno vytvořit strategii MAP.

Žadatelem v této výzvě bylo Město Uničov. MAS Uničovsko je partnerem projektu bez finanční spoluúčastí. MAP společně realizujeme na celém území ORP Uničov.

Výzva MAP na předkládání žádostí o podporu do OP VVV byla vyhlášena 8. 9. 2015. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Více informací k MAPům lze najít na stránkách řídícího orgánu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz.

http://www.mapunicovsko.cz/