OPZ

MAS Uničovsko, o.p.s. přijala v rámci 1.výzvy OPZ pouze 1 žádost o podporu

MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 20. 4. 2017 první výzvu v rámci OPZ.

Žadatelé mohli své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od 20. 4. 2017, 10:00 hod. - 20. 6. 2017, 10:00 hod. Celkem byla přijata 1 žádost o dotaci. Nyní bude probíhat kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a úspěšné projekty budou dále předloženy hodnotící komisi k věcnému hodnocení. Alokace 1. Výzvy OPZ (2017) –Prorodinná opatření činí 3 250 000 Kč. Součet požadované dotace přijatého projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007461 Příměstské tábory v Uničově činí 1 214 729,68


MAS Uničovsko prodlužuje termín pro podání žádosti vyhlášené výzvu č. 065/03_16_047/CLLD_15_01_260 zaměřené na Prorodinná opatření ke dni 20.6.2017 (10 hodin).
 

Vážení žadatelé, pod jednotlivými odkazy naleznete úplné znění vyhlašovaných výzev k předkládání žádostí a všechny důležité dokumenty pro zpracování a následnou administraci Vašich projektů. MAS Uničovsko, o.p.s. tel. 724 717 686 e-mail. mas.unicovsko@€mail.cz


Soubory ke stažení:
informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf jednaci rad výběrového a rozhodovacího orgánu MAS Uničovsko.pdf Statut-ZAKLADATELSKA_SMLOUVA_MAS Uničovsko.pdf prezentace ze semináře pro žadatele_ - prorodinna opatreni.pptx seznam přijatých žádostí OPZ.pdf zapisy programovy vybor OPZ.pdf f.zapis PV OPZ - 17.7.2017.pdf zapisy vyber komise opz.pdf f.zapis vyber komise OPZ ze dne 17.7.2017.pdf tabulka_hodnoceni_Primestske_tabory_v_Unicove_.pdf příloha č. 2 - popis podporovaných aktivit.pdf 2. vyzva zamestnanost_ MAS Unicovsko.pdf Pozvánka na seminář pro žadatele do výzev MAS Uničovsko.pdf