OPZ


5.výzva Prorodinná opatření
Pěkný den dovolujeme si Vás upozornit, že MAS Uničovsko se sídlem v Medlově č.p. 300,783 91 Uničov, IČ 27784401 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu 5. MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost zaměřenou na prorodinná opatření (příměstské tábory, dětské skupiny atd.) Výzva je vyhlášená od 28.12.2018 do 28.2.2019 do 12 hodin v systému https://mseu.mssf.cz/ přes, který se podávají žádosti MAS Uničovsko

4. výzva Zaměstnanost
Pěkný den dovolujeme si Vás upozornit, že MAS Uničovsko se sídlem v Medlově č.p. 300,783 91 Uničov, IČ 27784401 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu 4. MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost zaměřenou na oblast zaměstnanosti  Výzva je vyhlášená od 28.12.2018 do 28.2.2019 do 12 hodin v systému https://mseu.mssf.cz/ přes, který se podávají žádosti MAS Uničovsko


MAS Uničovsko, o.p.s. přijala v rámci 2.výzvy OPZ Zaměstnanost 3 žádosti o podporu


Místní akční skupina MAS Uničovsko, o.p.s. v souladu se „Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020“ (dále jen SCLLD) č. CLLD_15_01_260 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO) přijala v rámci 2. výzvy (číslo výzvy 155/03_16_047/CLLD_15_01_260) OPZ Zaměstnanost Název žadatele Název projektu Celkový rozpočet výše dotace(85%) Joy Jesle s.r.o. Joy jesle v Uničově 3.499.200 2.974.320 Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.Job klub, s rekvalifikací zpět do práce 1.799.550 1.529.617,5 Základní škola Uničov, Haškova 211 Podpora uplatnění uchazečů o práci na ZŠ Haškova, Uničov 2.484.720 2.112.012 MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 11. 9. 2017 druhou výzvu v rámci OPZ. Žadatelé mohli své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od 11. 9. 2017, 09:00 hod. - 10. 11. 2017, 12:00 hod. Celkem byly přijaty 3 žádosti o dotaci. Nyní bude probíhat kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a úspěšné projekty budou dále předloženy hodnotící komisi k věcnému hodnocení. Alokace 2. Výzvy OPZ (2017) – Zaměstnanost činí 6.000.000 Kč. Součet požadované dotace přijatých projektů překračuje tuto alokaci a činí 6.615.949,50 Kč.

 

MAS Uničovsko, o.p.s. přijala v rámci 1.výzvy OPZ pouze 1 žádost o podporu

MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 20. 4. 2017 první výzvu v rámci OPZ.

Žadatelé mohli své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od 20. 4. 2017, 10:00 hod. - 20. 6. 2017, 10:00 hod. Celkem byla přijata 1 žádost o dotaci. Nyní bude probíhat kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a úspěšné projekty budou dále předloženy hodnotící komisi k věcnému hodnocení. Alokace 1. Výzvy OPZ (2017) –Prorodinná opatření činí 3 250 000 Kč. Součet požadované dotace přijatého projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007461 Příměstské tábory v Uničově činí 1 214 729,68


MAS Uničovsko prodlužuje termín pro podání žádosti vyhlášené výzvu č. 065/03_16_047/CLLD_15_01_260 zaměřené na Prorodinná opatření ke dni 20.6.2017 (10 hodin).
 

Vážení žadatelé, pod jednotlivými odkazy naleznete úplné znění vyhlašovaných výzev k předkládání žádostí a všechny důležité dokumenty pro zpracování a následnou administraci Vašich projektů. MAS Uničovsko, o.p.s. tel. 724 717 686 e-mail. mas.unicovsko@€mail.cz


Soubory ke stažení:
informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf jednaci rad výběrového a rozhodovacího orgánu MAS Uničovsko.pdf Statut-ZAKLADATELSKA_SMLOUVA_MAS Uničovsko.pdf prezentace ze semináře pro žadatele_ - prorodinna opatreni.pptx seznam přijatých žádostí 1. výzva Prorodinná opatření OPZ.pdf zapisy programovy vybor OPZ.pdf f.zapis PV OPZ - 17.7.2017.pdf zapisy vyber komise opz.pdf f.zapis vyber komise OPZ ze dne 17.7.2017.pdf tabulka_hodnoceni_Primestske_tabory_v_Unicove_.pdf příloha č. 2 - popis podporovaných aktivit.pdf 2. vyzva zamestnanost_ MAS Unicovsko.pdf Pozvánka na seminář pro žadatele do výzev MAS Uničovsko.pdf PrezentaceseminarOPZ21.9.2017 (1).pptx zapis rozhod.organu k 1.vyzve prrodinna opatreni opr.pdf opr. 2.vyzvy zamestnanost_MAS Uničovsko.pdf seznam přijatých žádostí 2. výzvy zaměstnanost OPZ.pdf 3.vyzva prorodin opatreni opr.pdf příloha č. 1 hodnocení.pdf příloha č. 2 podporované aktivity.pdf souhrn tab vk zapis.pdf rozhod tab. PV 13.12.2017.pdf zapis pv 13.12.2017.pdf zapis VK 13.12.2017.pdf pozvanka_seminar_30.1.2018 - OPZ.pdf Prezentace na prorodinná opatření_30.1.2018.pptx seznam přijatých žádostí 3.vyzvy OPZ.pdf hodnotici tabulky 13.12.17.pdf zapis +prezencka.pdf hodnotici tabulka uni.pdf hodnotící tabulka medlov.pdf zapis vyber komise OPZ 10.5.18.pdf zaměstnanost-seznam žádostí OPZ - FN a P.pdf vk tab.pdf pv tab.pdf prezen pv 31.5.18.pdf zapis PV OPZ - 31.5.2018.pdf etik pv.pdf prezencka vk 31.5.18 sk.pdf prezencka 31.5.vk.pdf hodnot tab s prezenckou.pdf zapis vk s prezenckou.pdf etik vk jed.pdf kodex pv jed.pdf prezencnilistina pv 19.6.18.pdf zap tab.pdf zapis 3.vyzva Prorod.opatr.PV OPZ - 19.6.18.pdf prezencka k zapisu Prorod.oaptr. pv 31.5.18.pdf zapis PV OPZ - 31.5.2018.pdf prezencni listina VK ze dne 10.5.2018 Prorod.opatr.pdf příloha č. 1 hodnocení.pdf příloha č. 2 podporované aktivity.pdf 4.vyzva opz zamestnanost fin.pdf příloha č. 1 hodnocení.pdf 5.vyzva opz prorod fin.pdf sem.zamestnanost.pptx pozvanka_seminar_25.1.2019 zam.docx Prezentace na prorodinná opatření.pptx pozvanka_seminar_24.1.19 prorod.docx seznam přijatých žádostí OPZ-zaměstnanost.pdf seznam přijatých žádostí OPZ prorodin opt.pdf pozvanka VK 28.3.2019 - zaměstnanost.pdf pozvanka VK 2019 28.3. prorodinná opatření.pdf zapis vyber komise OPZ prorodinna op.pdf zapis vyber komise OPZ zamestn.pdf zamestnanost zapis pv 15.4.pdf prorodinná opatření zapis pv 15.4.2019.pdf zapis PV 24.10.2019 zamest.pdf zapis 24.10.2019 zamest.VK.pdf hodnotici tabulky vk.pdf f vk 24.10.19 zam.pdf f rozhod org 14.11.2019.pdf zapisroz org.pdf