Strategie

LEADER je programem Evropské unie realizovaný v členských zemích, který byl vytvořen na základě zkušeností, které prokázaly, že venkovské oblasti mohou skutečně výrazně přispět ke svému vlastnímu rozvoji a své trvalé udržitelnosti, pokud jsou k tomu zplnomocněny. Cílem programu je tedy podpora života a aktivit obyvatel venkovských regionů.

Metoda LEADER se opírá o přístup zdola nahoru, kterým se snaží rozvinout vnitřní a kolektivní potenciál různých venkovských protagonistů a obcí k tomu, aby na sebe převzali rozvojové aktivity a zajistili tak místním přístup, decentralizaci a preferenci pilotních projektů. Spolupráce, tvorba partnerství a menší inovativní jsou realizovány v rámci integrované strategie rozvoje v cílových oblastech, které jsou spravovány místní akční skupinou, odpovědnou za implementaci programu LEADER a rozhodující o výběru projektů.

LEADER je společná iniciativa Evropské unie zaměřená k posílení venkovského prostoru a je postavená i na těchto znacích:

  • Každý region má svoje specifika, která mohou být při správném využití jeho šancemi
  • Nejlepší znalost o regionu mají právě ti, kteří v něm bydlí a působí, aktivní subjekty vytvářejí tzv. místní akční skupinu, která určitým způsobem může pomoci spoluvytvářet svůj region
  • Do partnerství jsou zapojeni zástupci veřejné, komunální sféry, samosprávy, podnikatelé, neziskové organizace, spolky a zájmová sdružení, fyzické osoby, čímž dochází k výměně zkušeností, získávání nových postřehů, myšlenek a názorů a k plnému využití místního potenciálu
  • Iniciativa LEADER bude na obdobných principech pokračovat i nadále v novém evropském plánovacím období 2007 – 2013