RESTART 50+

Název projektu : RESTART 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v regionu Uničovsko

Projekt je zaměřen na řešení svízelné životní situace dlouhodobě nezaměstnaných osob ve skupině 50+ ve venkovském regionu Uničovsko.

Projekt reflektuje fakt, že v cílovém území se momentálně nachází více jak sto osob převážně s kumulovanými hendikepy ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností. Při výběru účastníků projektu proto budou preferovány osoby z nejpostiženější skupiny dlouhodobě nezaměstnaných osob 55+ se zdravotním znevýhodněním.

Celkem 24 osobám, vybraným do realizace prostřednictvím náborových akcí, projekt nabídne servis v podobě široké palety opatření zohledňujících psychosociální bariéry integrace na trh práce, kombinujících vzdělávací aktivity a pracovní uplatnění. Účastníci projektu získají odborné psychosociální a prac. poradenství zaměřené na řešení osobních, vztahových a sociálních problémů plynoucích z dlouhodobé nezaměstnanosti, zdravotního stavu apod. Pracovní poradenství se více zaměří na hlubší rozkrytí jejich aktuálních pracovních dispozic a aspirací. Všichni účastníci absolvují jednoduchou pracovní diagnostiku s návazným individuálním poradenstvím.

Podpůrným prvkem bude realizace dvou paralelně běžících motivačních kurzů po 12 osobách zaměřených na rozvoj psychosociálních dovedností, sebepoznání, motivace účastníků k hledání pracovních příležitostí. Účastníci dále projdou rekvalifikačními kurzy Údržbář obecního majetku, Úprava zahrad, veřejné zeleně, veřejných ploch, jejich absolvování završí průpravu na jejich pracovní uplatnění.

Následně účastníci nastoupí na 18 pracovních míst zejména u členů sdružení, kteří získají až 100 % mzdový příspěvek (max. 15.410 Kč/měsíc/osoba) na financování pracovního místa po dobu 10 měsíců. Pracovníci budou vybaveni oděvy (sada:monterky, boty, rukavice). Ostatní pomůcky poskytnou zaměstnavatelé. Praxe získaná pracovním zařazením pomůže účastníkům v obnovení pracovních návyků, sebevědomí a dále je podpoří v rozvinutí jejich manuálních dovedností. V průběhu projektu budou oslovováni místní zaměstnavatelé za účelem zprostředkování uplatnění pro osoby umístěné do pracovního programu s tím, že na uvolněné místo nastoupí náhradník.

Cíl aktivity:

Vytvoření až 18 prac. míst pro osoby z CS, které jim pomůžou obnovit pracovní návyky a zlepšit soc. a pracovní dovednosti. U členů sdružení bude zajištěno až 18 PM na dobu až 10 měsíců.

Bude se jednat o pozice:
Údržbář obecního majetku: 5 pracovníků (údržba budov, drobné opravy inventáře, vedení správcovských knih, dohled nad půjčováním obecních zařízení, předávání a převzetí apod.) Pracovník údržby zeleně a veřejných ploch: 13 pracovníků (sečení zelených ploch, údržba parků, vzrostlých stromů, odklízení sněhu, údržba komunikací a chodníků,apod.)
Soubory ke stažení:
Sablona_prezentace_OPLZZ1restart.pptx plakatek restart 50+.pdf pozvanka 16.5.2013.docx o projektu.docx Zprava_o_vysledcich_vyberoveho_procesu_vyzva_96 (1).pdf PROJEKT Restart 50+.pdf dotaznik k projektu.pdf foto .pdf RESTART 50.pdf Realizované aktivity.pdf Restart 50 + přínos pro CS.pdf RESTART 50 tiskova zprava.pdf RESTART 50 fotodokumentace.pdf RESTART 50 závěr.zpráva.pdf RESTART 50 tisk zprava.pdf