Podpořené projekty

 • 1. výzva podpořené projekty
  Výstup MAS: Výzva č.1
   
  Rok
  2008
   
  Alokace:
  4 987 635 Kč
   
  Projekty:
  4 836 778,0 Kč
   
  Zázemí MAS
  150 857,0 Kč
   
   
   
   
  Zdroj: VZ 2008
   
   
  Fiche 1
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Schválená dotace
  Rekonstrukce víceúčelové haly na sklad obilí
  Tagros a.s.
  609 834
  Boudy pro telata
  Obchodní družstvo Dlouhá Loučka
  114 000
  Modernizace chlazení mléka
  MESPOL Medlov, a.s.
  183 200
  Celkem
   
  907 034
   
   
   
  Fiche 5
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Dotace
  Rekontrukce střechy mateřské školy v Dlouhé Loučce
  Obec Dlouhá Loučka
  1 240 000
  Dětské hřiště Troubelice
  Obec Troubelice
  705 821
  Podpora zdravého životního stylu – dětská hřiště a odpočinkové plochy
  Obec Šumvald
  973 951
  Dětské hřiště v obci Paseka na parcele č.2253/15 -1.etapa
  Obec Paseka
  703 432
  Celkem
   
  3 623 204
 • 2.výzva podpořené projekty
  Projekty schválené z vyhlášené 2. výzvy MAS PRV ze dne 30.10.2009 – tzn. 7 kolo
  Rok
  2009
   
  Alokace:
  6 697 268,0 Kč
   
  Projekty:
  5 357 818,0 Kč
   
  Zázemí MAS
  1 339 450,0 Kč
   
   
   
   
  Výstup MAS: výzva č.2
   
   
  Zdroj: Seznam projektů vybraných k podpoře vč. požadované výše dotace
   
   
   
   
   
   
  Fiche 4:
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Schválená dotace
  Obec Paseka
  Obnova místní kom. na parcele č.2755/29 a 2202/2 v obci Paseka, výsadba zeleně a nákup techniky
  1060000
   
   
   
  Fiche 5:
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Schválená dotace
  Obec Újezd
  Dětské hřiště I. a II.etapa
  1 077 334 Kč
  Obec Paseka
  Výstavba dětského hřiště v obci Paseka, na parcele č. 2253/15 - II. etapa
  480 609 Kč
  Obec Troubelice
  Víceúčelové hřiště Troubelice
  1 444 099 Kč
   
   
   
  Celkem rozděleno (součet )
  2 504 099
   
 • 3.výzva podpořené projekty
  Projekty schválené z vyhlášené 3. výzvy MAS PRV ze dne 5.3.2009– tzn. 8 kolo
   
  Rok
  2009
   
  Zbylá alokace 2009
  2 853 719,0 Kč
   
  Výstup MAS: výzva č.3
   
   
  Fiche č.4
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Dotace
  Obec Nová Hradečná
  Vybudování místní komunikace k rodinným domům
  807208
  Obec Troubelice
  Park pro volnočasové aktivity
  590310
  Obec Medlov
  Návrh úprav veřejných ploch v obci a nákup techniky na údržbu veřejné zeleně v obci Medlov
  409906
  Celkem
   
  1807424
   
   
   
  Fiche 5
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Dotace
  Obec Dlouhá Loučka
  Výměna osvětlení a zhotovení kazetových podhledů
  546119
  Obec Nová Hradečná
  Modernizace MŚ, oÚ, kulturního domu a tělocvičny Nová Hradečná
  856800
  Celkem
   
  1402919
   
   
   
  Celkem za výzvu
   
   
  Celkem rozděleno (součet )
  2 435 688
   
 • 4. výzva přehled projektů
  Projekty schválené z vyhlášené 4. výzvy MAS PRV ze dne 18.2.2010
   
  Rok
  2010
   
  Alokace:
  7 593 732,0 Kč
   
  Projekty:
  6 317 199,0 Kč
   
  Zázemí MAS
  1 276 533,0 Kč
   
  Výstup MAS: 4. výzva
   
   
  (zdroj: Žádostí o dotaci v rámci opatření IV.1.2 – vybrané a podpořené)
  Fiche č.1
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Dotace
  ZODV Újezd
  Spalování biomasy z vlastní zemědělské produkce
  798 640,0 Kč
  OD Dlouhá Loučka
  Boudy pro telata
  49 400,0 Kč
  Celkem
   
  848 040,0 Kč
   
   
   
  Fiche č.2
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Dotace
  PAPEDO Paseka s.r.o.
  Nákup pece pro pekárnu
  123 000,0 Kč
  Bezpečné stavby
  Rozvoj firmy BEZPEČNÉ STAVBY s.r.o.
  498 000,0 Kč
  Martin Dušek
  Pořízení techniky pro práci reklamního studia
  270 559,0 Kč
  Celkem
   
  891 559,0 Kč
   
   
   
  Fichč č.4
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Dotace
  Obec Šumvald
  Úprava veřejných prostranství a chodníků
  605591
  Celkem
   
  605591
   
   
   
  Fichč č.5
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Dotace
  Obec Nová Hradečná
  Dětské hřiště v Nové Hradečné
  715855
  Obec Paseka
  Rekonstrukce střešního pláště budovy kulturního domu a obecního úřadu Paseka
  1097398
  DSH Medlov
  Rekonstrukce hasičského areálu
  306000
  Obec Troubelice
  Dětské hřiště troubelice Sídliště
  210600
  TJ Medlov
  Ocelová tribuna a zázemí pro sportovní akce I. Etapa
  648000
  Celkem
   
  2977853
   
   
   
  Fiche č.6
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Dotace
  Obec Nová Hradečná
  Restaurování kaple v Nové Hradečné
  129858
  Fara Paseka
  Restarování kostela sv. Kunhuty v Pasece
  540000
  Celkem
   
  669858
   
   
   
  Celkem rozděleno (součet )
   
  5 992 901,0 Kč
   
 • 5.výzva podpořené projekty
  Projekty schválené z vyhlášené 5. výzvy MAS PRV ze dne 23.9.2010
   
  Rok
  2010
   
  Zbylá alokace 2010
  324 298,0 Kč
   
   
   
   
  Výstup MAS: 5. výzva
   
   
  Zdroj: Seznam podpořených Žádostí o dotaci
  v rámci opatření IV.1.2 – 5. výzva MAS
   
   
   
  Fiche č.5
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Dotace
  TJ Dlouhá Loučka
  Dětské hřiště v Dlouhé Loučcce
  356959
  Obec Újezd
  Dětské hřiště Rybníček
  390339
  Celkem
   
  747298
   
   
   
  Celkem rozděleno (součet )
  747 298
   
   
   
 • 6. výzva podpořené projekty
  Projekty schválené z vyhlášené 6 výzvy MAS PRV z 22.2.2011 v rámci 12. kola PRV
   
  Rok
  2011
   
  Alokace:
  4 484 690,0 Kč
   
   
   
   
  Fiche č. 1
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Dotace
  TAGROS, a.s.
  Třídící linka na ovoce
  660000
  Josef Dušek
  Briketovací lis pro vlastní zemědělskou produkci
  100000
  Celkem
   
  760000
  Fiche č.2
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Dotace
  Josef Krpec
  Podpora předčišťovacího zařízení pro pálenici
  269 400,0 Kč
  Jan Špička
  Podpora strojního vybavení
  321 000,0 Kč
  Celkem
   
  590 400,0 Kč
  Fiche č.4
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Dotace
  Obec Nová Hradečná
  Vybudování chodníku u školy v Nové Hradečné
  1 204 986,0 Kč
  Celkem
   
  1 204 986,0 Kč
  Fichč. 5
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Dotace
  Obec Dlouhá Loučka
  Stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 99-kulturní dům spočívající v provedení nové střechy
  1 524 483,0 Kč
  Celkem
   
  1 524 483,0 Kč
  Fichč. 6
   
   
  Žadatel
  Název projektu
  Dotace
  Obec Újezd
  Restaurování hřbitovní zdi v Újezdě
  328 825 Kč
  Celkem
   
  328 825 Kč
   
   
  ikonka seznam vybraných žádostí v rámci 7. výzvy.doc
 • 8.výzva podpořené projekty ikonka tabulka_podporenych_projektu – kopie.docx
 • 9.výzva podpořené projekty ikonka 9.vyzva projekty vyb-nevyb.docx ikonka 9.vyzva projekty vyb-nevyb1.doc
 • 10.výzva podpořené projekty ikonka vybrane projekty 10.vyzva.pdf ikonka vybrane projekty 10.vyzva 19 kolo.pdf ikonka vybrane projekty 10.vyzva 19 kolo.docx