Orgány


Povinné orgány organizační složky MAS Uničovsko Valná hromada partnerů je nejvyšším orgánem MAS Uničovsko. Valná hromada je platformou tvořenou všemi partnery MAS, více viz záložka "Partneři“ Programový výbor MAS Uničovsko Výběrová komise MAS Uničovsko Monitorovací výbor MAS Uničovsko


Soubory ke stažení:
Monitorovací výbor.pdf Programový výbor.pdf Výběrová komise.pdf eticky kodex IROP.docx