SP SZP

SP SZP - Strategický plán společné zemědělské politiky  2023-2027Přidělená alokace: 12 724 300 Kč pro MAS Uničovsko, o.p.s.

 - PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla pro konečné žadatele“) na webu  SZIF -  https://www.szif.cz/cs/szp23-leader

PŘÍRUČKA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027 Verze 1.2 -
https://www.szif.cz/cs/szp23-leader

PŘÍRUČKA PRO PUBLICITU STRATEGICKÝ PLÁN SZP NA OBDOBÍ 2023–2027  - https://www.szif.cz/cs/szp23-leader

odkaz na Vyhlášené výzvy MAS na webových stránkách SZIF :

https://www.szif.cz/cs/szp23-vyzvy-mas-ol?ino=0&portalAction=detail&ji=1000628230
Soubory ke stažení:
Fiche_S1.pdf Fiche_S4.pdf Fiche_S5.pdf Zpusob_vyberu.pdf Interní postupy szp.pdf Projektovy_ramec.pdf Počet obyvatel obcí MAS Uničovsko.pdf Příručka pro zadávání zakázek SZP_verze 1.2.pdf Pravidla pro rok 2024.pdf Výzva_002.pdf informace_k_podani_zadosti_1_vyzva_szp f.pdf Postup_pro_vygenerovani_a_zaslani_Zadosti_o_dotaci_pres_Port.pdf