STANDARDIZACE MAS 2014-2020

Standardizace MAS Společnost MAS Uničovsko, o.p.s. je z principu neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Organizační jednotka - MAS Společnost má následující orgány – Valnou hromadu (složena ze zakladatelů), Správní radu, Dozorčí radu, Ředitele a MAS (s vlastními orgány). Vzhledem k nově struktuře společnosti je zřízena organizační složka MAS Uničovsko jako podpůrná struktura pro dotace fungující metodou LEADER, která má své orgány – Valnou hromadu MAS (nejvyšší orgán MAS složený ze všech partnerů), Programový výbor (rozhodovací orgán), Výběrovou komisi (orgán pro hodnocení a výběr vhodných projektů k finanční podpoře), a Monitorovací výbor (kontrola činnosti MAS v souladu se zákony, s metodikami). MAS je tvořena všemi partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Partner MAS může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu organizační složky MAS. MAS je otevřeným partnerstvím. Územní působnost MAS je na katastru následujících obcí: Území působení MAS je vymezeno katastry obcí : Medlov, Troubelice, Újezd, Nová Hradečná, Šumvald, Paseka, Dlouhá Loučka, Lipinka a město Uničov. Počet obcí: 9 Počet obyvatel: 22 519 k 1.1.2014 Orgány společnosti Přehled členů orgánů organizační jednotky MAS Složení programového výboru : Ing. Ondřej Plačko – obec Troubelice - předseda Mgr. Ondřej Schulz – ZŠ a MŠ Medlov P.Pavel Stužka - farář Římskokatolické farnosti v Nové Hradečné Bc. Alena Charouzová – vedoucí pobočky charity v Uničově ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s. – Štěpán Červený Složení monitorovacího výboru Petr Přichystal – obec Újezd - předseda Petr Bartůněk – SDH Troubelice Jakub Hruška – soukromý zemědělec Složení členů výběrové komise Mgr. Dalibor Horák – město Uničov Vlastimila Švubová – SDH Medlov Jana Krasulová – Paseka, zemědělská a.s. Miroslav Ševčík – ZŠ Troubelice Milan Mazák – podnikatel Josef Dušek – soukromý zemědělec Karla Kupková - podnikatel


Soubory ke stažení:
Vh partnerů volba17.2.15 zápis z volby.pdf partneri - struktura –1.pdf Partneři MAS-seznam – 1.pdf ZAKLADATELSKA SMLOUVA (NOVE UPLNE ZNENI) fin.pdf jednaci rad.pdf zápis z VH 25.11.2014.pdf Standardizace MAS - mapa, prehled.pdf Prihlaska partnera.pdf Partnerska smlouva.pdf mapa území MAS.pdf souhlas obci.pdf org schema.pdf Vstupni_formular_iRating_MAS_2014_11_21 dopl.pdf STATUT__přijaté_změny_final_.pdf VZ za rok 2014.pdf zadost standardizace.pdf Standardizace 2021-2027.zip