Základní informace

Název místní akční skupiny MAS Uničovsko, o.p.s.
Okres Olomouc (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny Zvýšení ekonomické prosperity a kvality života regionu,zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany
Právní forma Obecně prospěšná společnost
Datum registrace 15.12.2006
Sídlo Medlov č.p. 300, 783 91
kancelář Medlov 300
Hlavní kontaktní osoba Ing. Iveta Kopcová, manažerka
Telefon (mobil) +420 724 717 686
E-mail mas.unicovsko@email.cz
Další kontaktní osoba Ing. Tomáš Müller, předseda
Ulice a č. popisné/č. orientační č.p. 300
Obec/Pošta Medlov
PSČ 783 91
Telefon +420 585 031 030
Fax +420 585 031 030
Mobil +420 724 717 686
Vlastní www stránky www.mas.unicovsko.cz
Mapy ČR kraj Mikroregion
Fiše strategického plánu LEADER 1. Podpora rozvoje zemědělských podniků, 2. Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků, 3. Rozvoj cestovního ruchu, 4. Zvýšení atraktivity venkova, 5. Zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb venkova, 6. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví,7. Podpora rozvoje cestovního ruchu
Území místních akčních skupin Dlouhá Loučka, Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, Paseka, Šumvald, Troubelice, Újezd a město Uničov

Představení regionu – základní údaje

1.Uničovsko leží na střední Moravě mezi dvěmi jejími historickými centry, Olomoucí a Šumperkem.Jedná se o typický venkovský region. Na vzhledu současné krajiny Uničovska měla výrazný podíl zemědělská činnost.MAS Uničovsko sdružuje 8 obcí a město Uničov s více než 10-ti tisící obyvateli, které jsou součástí Mikroregionu Uničovsko. Největšími obcemi podle počtu obyvatel jsou Troubelice (1 861 obyv.), Dlouhá Loučka (1 817 obyv.) a Šumvald (1 745 obyv.). Naopak nejmenší je Nová Hradečná (760 obyv.) a obec Lipinka (211 obyv.).MAS Uničovsko je díky silniční dopravě, která má nejvyšší podíl na rozvoji zdejší dopravní infrastruktury, velmi dobře dopravně dostupný.Pro region je typické zastoupení poměrně velkého počtu firem, jedná se však zejména o podniky řazené do kategorie malých, případně středních. Toto může být hodnoceno jako pozitivní skutečnost, kdy neexistuje silná závislost na jediném zaměstnavateli. Region má v současné době zemědělsko - průmyslový charakter.Na hospodářství se primární sektor podílí 12,3%, sekundární sektor 31,9 % a terciární sektor 55,8 %.

2.MAS Uničovsko byla založena v roce 2006, právní formou je obecně prospěšná společnost. Členové i partneři MAS se aktivně účastní při tvorbě SPL v orgánech MAS. Očekávaným výsledkem úspěšné spolupráce je naplnění zvolených cílů a indikátorů a posílení partnerství subjektů veřejného i soukromého sektoru. Nejvyšším orgánem MAS je Valná hromada, statutárním orgánem je Správní rada a kontrolním orgánem je Dozorčí rada. MAS řídí ředitel, dalšími orgány jsou programový výbor (koordinace přípravy strategie, zpracování a schválení výběrových kritérií, schválení výběru projektů atd.), výběrová komise (třídění, hodnocení a výběr projektů atd.), a monitorovací výbor (monitorování realizovaných projektů atd.).

3.Region MAS Uničovsko:

 • může a chce být místem stabilních a kvalitních životních podmínek pro vlastní obyvatele – příležitostí pro zaměstnání a drobné podnikání s využitím místních přírodních a kulturních zdrojů, volnočasové aktivity, sociální a zdravotní služby, sport i kulturu
 • může a chce být místem nového trvalého bydlení (trend vystěhovávání střední třídy z velkých měst do sousedních obcí s možností dojíždění, avšak s fungujícími místními službami)
 • může a chce být místem krátkodobé rekreace pro obyvatele Olomouce i pro vzdálenější návštěvníky Olomoucka.
Priority MAS:
 • Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků
 • Podpora rozvoje podnikání a zvyšování zaměstnanosti s důrazem na rozvoj cestovního ruchu a diversifikaci zemědělských podnikatelských aktivit
 • Zlepšování stavu životního prostředí, technické a dopravní infrastruktury, vzhledu obcí
 • Rozvoj lidských zdrojů, společenského a sportovního života v obcích
 • Zhodnocování kulturního dědictví regionu
4.Fiche:
 • Podpora rozvoje zemědělských podniků
 • Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků
 • Rozvoj cestovního ruchu
 • Zvýšení atraktivity venkova
 • Zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb venkova
 • Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
 • Podpora rozvoje cestovního ruchu

K dosahování cílů a priorit SPL by měly přispět úspěšně realizované projekty v rámci jednotlivých fichí

Název a rok založení MAS
Název: Uničovsko, o.p.s.
Rok založení: 2006


Počty členů v MAS v době založení MAS a v současnosti podle sektorů

V době založení MAS měla MAS 18 členů