Aktuality

8. výzva PRV

12. 05. 2023
 

V rámci PRV 8.výzvy k předkládání žádosti o podporu v rámci  operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova byly vyhlášeny dvě fiche s alokací, která je uvedena v následující tabulce. Přijato bylo celkem 8 projektů. Do fiche 1 bylo podáno 6 žádostí do fiche 2 byly podány 2 žádostí. Po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti bylo hodnoceno všech 8 žádostí fiche 1 - 6 žádostí z fiche 2 tedy 2 žádostí. Všechny žádosti splnily kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. Výběrová komise hodnotila všechny projekty, které splnily kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. Přidělila jim body u jednotlivých kritérií. Všechny žádosti splnily minimální hranici, která byla stanovena u jednotlivých fichích a vybrané projekty doporučila k podpoření. Předseda programového výboru seznámil přítomné s pořadím projektů dle přidělených bodů a to samostatně za každou fichi. Všechny projekty hodnocené výběrovou komisí získaly potřebný minimální počet bodů proto, aby mohly být navrženy k podpoření.  Přehled podpořených projektů tvoří přílohu zápisu.


Soubory ke stažení:
seznam vybraných žádostí seznam bodového hodnocení.docx

Na výpis novinek