Aktuality

Projekt Komunitní podpora regionu Uničovsko

10. 02. 2023
 Operační program zaměstnanost +

Projekt " Komunitní podpora regionu Uničovsko "

Tento projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost+ je zaměřen na podporu komunitních aktivit v území MAS Uničovsko, o.p.s.. Konkrétně je projekt zacílen na podporu dvou skupin osob - seniorů a osob pečujících o malé děti. Projekt bude realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 a to prostřednictvím tří aktivit:

- Podpora v aktivním zapojování se seniorů do života v místní komunitě.

- Programy podporující mezigenerační dialog a soužití.

- Komunitní venkovské tábory.

Kontaktní osoby:

Ing. Iveta Kopcová, statutární zástupce MAS Uničovsko, o.p.s.

Tel: +420 724 717 686

Jakub Hora, koordinátor projektu

Tel: +420 721 221 722 


Soubory ke stažení:
Operační program zaměstnanost.pdf

Na výpis novinek