Aktuality

8. výzva PRV

28. 12. 2022
 

Výzva MAS č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020

 

Termín vyhlášení výzvy: 6.1.2023

 

Termín příjmu žádostí: od 9.1.2023 do 31.3.2023 přes Portál farmáře.

 

Termín registrace na RO SZIF: 23.6.2022

 

Místo podání žádostí: Portál farmáře

 

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze pokud mají místo bydliště, sídlo nebo provozovnu na katastrálním území obcí : Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, Dlouhá Loučka, Troubelice, Paseka, Šumvald, Újezd a Uničov


Soubory ke stažení:
podnikani f2.pdf zemedelci f1.pdf 8. vyzva PRV MAS f.pdf interni_dokumenty_PRV_1_akt.pdf

Na výpis novinek