Aktuality

Šablony IV pro školy

25. 05. 2022
 

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 25. 5. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ  a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. Výzva cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky a na  ověření modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga v základních školách.  Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 28. 04. 2023 ve 14:00:00.Soubory ke stažení:
PpZP_zjednodusene_projekty_OP_JAK.pdf Vyzva_sablony_MS_a_ZS_I_OPJAK_final_web.pdf Letak_Sablony-ZS.pdf Letak_Sablony-ZUS.pdf Letak_Sablony-MS.pdf Uzivatelska-prirucka-IS-KP21-Zadost-o-podporu_ZP-1.pdf Kalkulacka_sablon_MS_ZS_I_OPJAK_final.xlsx Uzivatelska-prirucka-IS-KP21-Zadost-o-podporu_ZP-1.pdf Kalkulacka_sablon_MS_ZS_I_OPJAK_final.xlsx

Na výpis novinek