Aktuality

7. výzva PRV

10. 12. 2021
 Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020 Termín vyhlášení výzvy: 15.12.2021 Termín příjmu žádostí: od 3.1.2022 do 25.3.2022 přes Portál farmáře . Termín registrace na RO SZIF: 24.6.2022 


Soubory ke stažení:
Zpresneni_pro_rok_2022_-_Pravidla_19_2_1_Podpora_provadeni_o.pdf interni dokumenty PRV (1) akt.pdf 7. vyzva PRV MAS.pdf fiche zem akt.pdf fiche -cl 20 - opr - fopr.pdf

Na výpis novinek