Setkání zástupců mikroregionů 21.6.2012 v Plumlově