VÝMĚNA PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PŘI REALIZACI PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU 22-23.9.2011