Společné semináře se SZIF v Přerově (nová pravidla, projekty spolupráce)