Vše na jednom místě

Strategie rozvoje mikroregionu

Strategie rozvoje mikroregionu

Strategie rozvoje mikroregionu Uničovsko je výchozím dokumentem pro účast v jednotlivých dotačních programech vyhlašovaných Evropskou unií i Českou republikou. Navazuje na koncepce vyšších územních celků, odvětvové koncepce a je v souladu s platnými územně plánovacími dokumenty jednotlivých obcí. Byla schválena usnesením valné hromady č. 10/6e dne 19.12.2006.

Soubory ke stažení zde: