Vše na jednom místě

Základní informace

Základní informace

Svazek obcí mikroregionu Uničovsko byl založen jednorázově na základě smlouvy o vytvoření svazku obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a vznikl dnem 3. 1. 2005 zápisem do registru vedeného u Krajského úřadu v Olomouci.

Svazek obcí mikroregionu Uničovsko založily tyto obce:

Město Uničov, Masarykovo nám. č. p. 1 Uničov, IČO 00 299 634
Obec Dlouhá Loučka, 1. Máje 116, Dlouhá Loučka, IČO 00 298 794
Obec Medlov, Medlov č.p. 194, IČO 00 575 666
Obec Paseka, Paseka č.p. 17, IČO 00 299 316
Obec Šumvald, Šumvald č.p. 17, IČO 00 299 537
Obec Troubelice, Troubelice č.p. 352, IČO 00 299 570
Obec Újezd, Újezd č.p. 83, IČO 00 299 618
Obec Želechovice,Želechovice č.p.1, IČO 00 635 766
Obec Nová Hradečná, Nová Hradečná č.p. 193, IČO 00 575 658
Obec Lipinka, Lipinka č.p. 82, IČO 00 302 911
Obec Pňovice, Pňovice č.p. 187, IČO 00 635 731
Obec Žerotín, Žerotín č.p. 13, IČO 00 299 758
Obec Strukov, Strukov č.p. 33, IČO 00 635 634
Obec Oskava, Oskava č.p. 112, IČO 00 303 101.

Předmětem činnosti svazku obcí je:

  • zabezpečování úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
  • zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
  • zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
  • úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
  • správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi,
  • spolupráce na přípravě projektů určených k podpoře z fondů EU dle priorit zpracovaných v programu rozvoje mikroregionu.
Soubory ke stažení zde: