obrazek novinky
zpět na novinky

Cyklotrasa – Loupežnická

Zelená cyklotrasa: 40 km.
Uničov - Brníčko - Dlouhá Loučka - Šumvald - Oskava - Libina - Obědné - Lipinka - Nová Hradečná - Troubelice - Lazce - Uničov
(dvoudenní náročná trasa s členitým profilem vede po značených asfaltových cyklotrasách a silnicích III. třídy)

Za loupeživými rytíři do Oskavy budeme potřebovat nejen pěkné počasí, dobrou náladu a dostatek sil, ale také partu dobrých přátel, protože cesta bude daleká. Vyjíždíme brzy ráno z Uničova k Brníčku, značená cyklotrasa nás dovede až k odbočce před Haukovice, kde se dáme doleva a pěkně svižně a zvesela pokračujeme další značenou cyklotrasou přes Dlouhou Loučku do Šumvaldu. Tady si chvilku odpočineme v některé z místních "hospůdek", protože nás čeká náročné stoupání k Oskavě. Zatím si poslechněte, co si tu lidé od pradávna vyprávějí: O řece Oskavě, která tímto krajem už po staletí protéká, se prý v minulosti vyprávělo ledacos, lidé se báli nejen vodníků, ale i vodních žínek z tajemných vodních tůní, které svou krásou lákali kolemjdoucí do temných hlubin. Vyjíždíme ze Šumvaldu a po silnici zdoláváme táhlý kopec k Šumvaldkým horkám, po chvíli se už pripojujeme k cyklotrase z Troubelic a stále šlapeme naplno. Všichni se už těšíme, až spatříme Oskavu - cíl naší dnešní cesty. Konečně jsme tady. Máme za sebou něco přes dvacet kilometrů, kdo však má ještě dost sil, může si vyšlápnout dalších pár kilometrů k Rabštejnu (zřícenina hradu na dvou skalních hřbetech). Pověsti ze zdejšího panství vypráví především o Joštovi z Dobříšova, purkrabím na hradě Rabštejně, který se postavil proti placení daní a nechal se unést vidinou zlata do té míry, že se svojí družinou lapků a zlodějů přepadal bohaté kupce na cestě k Olomouci a ulehčoval jejich měšcům…

Druhý den našeho putování můžeme začít ranním osvěžením v oslavském rybníku. Nasedáme na kola a rozjíždíme se po asfaltové silnici směrem k Libině. Po cestě se opět můžeme vykoupat v rybníce před Libinou, za obcí cesta prudce stoupá do kopce k Obědné. Za vesnicí se dáme doleva a stále pokračujeme nahoru k odbočce na Nedvězí, tady pojedeme opět vlevo a na vrcholu kopce nesmíme přehlédnout lesní asfaltovou cyklotrasu, která nás provede pěkným lesním okruhem kolem Bradla - vrch se soustavou skal a skalek s vyhlídkou. Po pár kilometrech opouštíme les a odbočujeme opět vlevo na Lipinku, čeká nás krásný výhled do krajiny a příjemná cesta z kopce k Nové Hradečané. Podle pověsti prý nedaleko odtud - na vrchu Hradisko - stával rozlehlý opevněný hrad se strážními věžemi, který byl doupětem loupeživých rytířů. Pod hradem prý vedla obchodní stezka, a když tudy projížděly povozy z hor a mířily na trhy do Olomouce, mnohokrát se stalo, že tlupa loupežníků povozy přepadla, kupce oloupila a zabila. A tak se prý jednou stalo, že se hrad i se všemi loupežníky propadl do země, snad až někam do pekel. Stále jsme pěkně vysoko a můžeme se tedy rozhlédnout - pod námi je Uničovsko jako na dlani. Sjíždíme po cyklotrase k Troubelicím a odtud už po rovině míříme zpět do Uničova. Za sebou jsme nechali pěknou řádku pokořených kopců, možná máme i trochu těžké nohy, ale v paměti nám zato zůstane spousta krásných zážitků.