obrazek novinky
zpět na novinky

Cyklotrasa – Za střípky minulosti

Žlutá cyklotrasa: 31 km
Uničov - Brníčko - Želechovice - Dětřichov - Pňovice - Žerotín - Újezd - Haukovice - Paseka - Sovinec - Těchanov - Valšovský Důl - Dlouhá Loučka - Horní Sukolom - Plíškův Mlýn - Lazce - Uničov
(jednodenní náročnější trasa vede členitým terénem převážně po asfaltových cyklotrasách a silnicích III. třídy)

Putování za historií začínáme opět v Uničově. Dnes se dáme na jih po cyklotrase přes Brníčko do Želechovic. Tato oblast byla osídlena již v mladší době kamenné (nálezy keramických střepů). Velký historický význam mají také zdejší zbytky pecí z období Velké Moravy, které sloužily ke zpracování železné rudy- odtud název obce. Při cestě z Želechovic se můžeme zchladit v pískovně na Pazderně nebo si odpočinout pod korunou památného Tátovského dubu. V Dětřichově opouštíme cyklotrasu a pokračujeme asfaltovou silnicí přes Pňovic do Žerotína, kde na nás čeká příjemný areál koupaliště. Žerotínskou záhadou je kmen letitého vykotlaného dubu - zvaný Koráb (uložen v parku žerotínského zámku), ve kterém se měl podle pověsti při útěku z vlasti skrývat J. A. Komenský. Pak už nás čeká Újezd. Obec se stala po mnoho let domovem saléry Vodičky, díky přátelství s Jaroslavem Haškem (poznali se během ruského zajetí) se pan Vodička stal také jednou z postav ve slavném Švejkovi. Mineme klidnou hladinu haukovického rybníka a pak odbočíme vpravo na cyklotrasu k Pasece. O zdejším kostele sv. Kuhnuty se od pradávna povídá, že odtud vede tajná chodba k hradu Sovinci. Teď nás čeká náročné stoupání k hradu Sovinci. Po prohlídce hradní pevnosti a příjemném občerstvení pokračujeme dál po cyklotrase k Těchanovu, pěkně se svezeme z kopce a na lesní cestě se osvěžíme u bublajícího potůčku. Ve Alšovském dole se rozloučíme s cyklotrasu, která vede doprava k Rešovským vodopádům, a pokračujeme vlevo na Dlouhou Loučku, kde se můžeme zastavit u Pravoslavného kříže (památník obětem napoleonských válek). Teď nás čeká část trasy po frekventované silnici do Horní Sukolomi a pak se dáme doprava po klidné asfaltce k Plíškovu Mlýnu. Znovu musíme na silnici s větším provozem, na štěstí jen na pouhý kilometr. U šumvaldských rybníků odbočíme doleva, projedeme Lazcemi a dnešní náročnou trasu opět zakončíme v Uničově. A co si dáte za odměnu po náročném dni? Pro začátek doporučujeme půllitr pěnivého moravskému moku…