obrazek novinky
zpět na novinky

Cyklotrasa – Za kouzlem pohádek a moudrostí stromů

Červená cyklotrasa: 21 km
Uničov - Medlov - Hlavice - Úsov - Holubice - Dědinka - Troubelice - Lazce - Uničov
(jednodenní trasa vede mírně zvlněným terénem převážně po asfaltových cyklotrasách a silnicích III. třídy)

Pojďte s námi za kouzlem starých příběhů a pamětí staletých stromů. Vyjíždět budeme opět z Uničova a dáme se tentokrát po asfaltové cyklotrase k Benkovu. Ale než před obcí odbočíte vlevo na Medlov, projeďte Benkovem a zhlédněte místní unikát - kousek za obcí najdete 400 let staré Benkovské lípy, pamětnice vlády císařovny Marie Terezie. Vracíme se a pokračujeme asfaltovou silnicí k Medlovu. Na medlovském návrší, na konci obce směrem k Hlivicím, navštívíme Skalky - odpočinkový přírodní park s lavičkami a pěkným výhledem. Po asfaltové silnici dojedeme do Hlavic, za obcí odbočíme doprava na cyklotrasu k Úsovu, kde nás čeká pěkné stoupání, odměnou nám bude prohlídka loveckých trofejí v prostorách zámku a v podzámčí příjemné občerstvení. Budeme to potřebovat, protože na vrch Holubici to bude "fuška", pojedeme do kopce, a navíc po polní cestě. Nahoře ale bude nádherný rozhled do daleka. Na vrchu Holubici se prý podle dávné pověsti zjevovala tajemná bílá paní a za vysvobození svého zakletého muže nabízela zlatý poklad. Rychlostí větru sjíždíme po pěkné asfaltové cestě rovnou do Dědinky a odtud k Troubelicím. Nedaleké údolíčko - zvané Hukadla - bylo prý kdysi podle pověsti plné lesních mužíčků a žínek, které utancovali k smrti mnoho těch, kteří do lesního porostu přišli ve svatojánskou noc hledat koření lásky. V Troubelicích odbočíme vpravo na známou cyklotrasu a přes Lazce dojedeme pohodlně do Uničova. Dnes si už pořádně odpočiňte a třeba hned zítra hurá na kolo, čeká na Vás totiž spousta dalších překvapení.