obrazek novinky
zpět na novinky

Cyklotrasa – Královstvím lesních skřítků

Modrá cyklotrasa: 27, 5 km
Uničov - Střelice - Nový Dvůr - Litovel - Pňovice - Dětřichov - Želechovice - Brníčko - Uničov
(jednodenní nenáročná trasa vede po asfaltových a zpevněných lesních cestách a silnicích III. třídy)

Popis trasy: Naše "pohádkové" putování za skřítky - strážci lesa - začínáme na pohodlné cyklotrase z Uničova do Střelic, kde všechny děti a milovníky zvířat určitě potěší výběh koní, pokud se dopředu objednáte, můžete zde také navštívit Vesnické muzeum. Dál pokračujeme neznačenou asfaltovou cestou přímo za skřítky do jejich zeleného království. Les nás vítá šuměním stromů, tichým bubláním tekoucí vody a koberci pestrobarevných květů. Projíždějte pozorně a naslouchejte! Přes Jelení kopec po chvíli dojedeme ke značené cyklostezce, kde odbočíme doleva a pokračujeme k Novým Dvorům, tady mineme odbočku k romantickému areálu Nové Zámky (zámek se souborem drobných historických staveb), pak ještě obec Červenka a kousek dál už nás vítají "Hanácké Benátky" - město Litovel. Krátký odpočinek využijeme k občerstvení a procházce malebným městem a pak se už po Moravské stezce vydáme přes Šargounský mlýn směrem ke Střeni. Na odbočce před Lhotou nad Moravou se rozloučíme s Moravskou stezkou, dáme se doleva a spěcháme do Střeně k hospodě U Bulhara, kde ulehčíme bolavým nohám a velké žízni. Dál cestou pěkně svižně pokračujeme do Pňovic, mineme Dětřichov a napojíme se na cyklotrasu k Želechovicím, při cestě se ještě osvěžíme u přírodního koupaliště na Pazderně. Pak už nás čeká Brníčko a za krátkou chvíli opěk město Uničov. Tak co, líbilo se Vám u skřítků? Tak zase někdy příště.