Výzvy pro žadatele

9.výzva MAS Uničovsko

09. 01. 2013
9. výzva MAS Uničovsko, o.p.s.

Vyhlášení 9.1.2013

Příjem žádostí od 5.2. do 8.2.2013 v kanceláři MAS Uničovsko, o.p.s. od 8,00 hodin do 15,00 hodin, v posleední den příjmu do 12,00 hodin - sídlo kanceláře na obecním úřadě v přízemí:  Medlov č.p.  300, 783 91
Uničov

Veřejná prezentace před výběrovou komisí proběhne v kanceláři MAS dne 19.2.2012 v 9,00 hodin. Na veřejném slyšení seznámí žadatel hodnotitele s obsahem projektu. Posléze budou projekty hodnoceny a dle počtu získaných bodů seřazeny sestupně za každou fichi. Výsledný seznam schválí Programový výbor. proběhne seznámení s obsahem žádosti poté bude provedeno hodnocení výběrovou komisí.

Poté MAS zaregistruje žádosti na RO SZIF  v Olomouci.


Soubory ke stažení:
07_002_41100_671_000095_2.pdf 07_002_41100_671_000095_1.pdf Pravidla_pro_publicitu.pdf Pravidla_IV_1_2.pdf IV_1_2_Metodika.pdf 9.vyzva.docx čestne prohlášení pro podnikatele.pdf akcie zadatel.pdf Zadost_o_dotaci_412_20130107_143631.pdf

Na výpis novinek