Mikroregion Uničovsko – Želechovice

Obec s nejdelší historií v regionu najdete jen několik kilometrů na jih od města Uničova. S prvními stopami osídlení želechovického katastru se setkáváme již před více než sedmi tisíci lety. Na počátku mladší doby kamenné (tzv. neolitu) tu vznikaly malé osady prvních zemědělců - lidu kultury s lineární keramikou. V období Velké Moravy zde bylo historicky první centrum železářské výroby na našem území. Nejstarší dochovaná zpráva o obci pochází z roku 1078, kdy Želechovice poprvé připomíná zakládací listina premonstrátského kláštera Hradiska v Olomouci. Bohatou historii obce dokládá ojedinělý soubor listin a kronik z období 15.-19. století. Obec získala také vzácné privilegium pečetit svoje listiny vlastní pečetí se zeleným voskem. Dominantou prostorné návsi je kaple sv. Cyrila a Metoděje. Vedle sportovních aktivit (fotbal, tenis) se občané pravidelně scházejí na tradičních hodech či kácení máje. Oblíbené jsou také každoroční adventní koncerty v místní kapli. V okolí se nachází přírodní koupaliště Pazderna.

Želechovice patří mezi nejvýznamnější archeologické lokality na Moravě. Rozsáhlé výzkumy, které zde prováděli pracovníci brněnského archeologického ústavu ve 30. a 50. letech 20. století, pomohly odkrýt unikátní centrum železářské výroby datované do období Velké Moravy, které je první památkou svého druhu na našem území. K nejvýznamnějším želechovickým archeologickým nálezům patří především baterie slovanských železářských pecí z 9. a 10. století.

Adresa: Internetová adresa:
Obecní úřad Želechovice, čp. 1, 783 91 http://obeczelechovice.cz/
Virtuální procházka Olomouckým krajem

Hlavní menu


Obce