Mikroregion Uničovsko – Újezd u Uničova

Převážně zemědělská obec, ležící uprostřed úrodných lánů rovinaté Hané jen několik kilometrů od města Uničova. První dochované prameny hovoří o slovanské osadě, která na tomto území vznikla pravděpodobně již ve 13. století. V pozdější době patřila obec převážně k panství šternberskému. Díky řadě zachovalých historických selských stavení patří obec Újezd s místními částmi Haukovice a Rybníček k jedinečným dokladům původního moravského urbanismu. K dalším významným památkám patří zejména farní kostel sv. Jana Křtitele (původně z roku 1296) - majestátní barokní stavba je důstojnou dominantou obce. Černý kříž u Rybníčku, pocházející patrně z počátku 19. stol., je tichou vzpomínkou na padlé ruské vojáky za napoleonských válek. Obec věnuje velkou péči životnímu prostředí, v Rybníčku a Haukovicích najdete pěkné odpočinkové zóny u nově zrekonstruovaných rybníků. Obec má bohaté společenské i sportovní zázemí. Za řadu zájmových organizací a spolků jmenujme alespoň TJ Sokol, Mysliveckou jednotu či Loutkové divadlo. Tradicí se stávají také pěvecké a hudební recitály v prostorách kostela sv. Jana Křtitele.

O sapéru Vodičkovi
" Až bude po vojně, tak mne přiď navštívit. Najdeš mne každej večír vod šesti večer u "kalicha" na Bojišti" - těmito slovy se loučil Švejk se svým kamarádem - vojenským zběhem Vodičkou při návratu z ruského zajetí. V románové postavě poznávají zdejší pamětníci rázovitou postavičku sapéra Josefa Vodičky, zdejšího občana a svérázného člověka, který zde po první svět. válce žil ( v domě č. 52). S Jaroslavem Haškem se poznali v ruském zajetí. Díky své nevypočitatelné povaze a osobitému humoru byl Haškovi natolik blízký, že si na něj vzpomněl i při psaní svého slavného románu.

(sapér - voj. zákopník)

Adresa: Internetová adresa:
Obecní úřad Újezd, čp. 83, 783 96 http://www.obec-ujezd.cz/
Virtuální procházka Olomouckým krajem

Hlavní menu


Obce