Mikroregion Uničovsko – Strukov

Vesnička leží na břehu řeky Tepličky v rovinaté krajině úrodné Hané, je vzdálená jen asi 10 km na jih od města Uničova. Obec byla založena v roce 1789 na pozemcích bývalého žerotínského panského dvora, který v té době patřil augustiniánskému klášteru ve Šternberku. Po zrušení většiny klášterů (na základě dekretu Josefa II.) zůstala řada volných pozemků i v okolí Žerotína, proto zde na konci 18. století vznikla malá osada. Původní název Strokanice (německy Strokowitz), který se používal až do roku 1880, byl zřejmě odvozen od jména úředníka, který pozemky přiděloval. V letech 1960-1990 byl Strukov sloučen se sousedním Žerotínem. Dnes je opět samostatnou obcí. K památným objektům patří zejména smírčí kříž ze 16. stol., kamenná zvonice z roku 1852 a socha sv. Jana Nepomuckého, patrona a ochránce obce, jemuž jsou každoročně zasvěceny také tradiční hody. Chloubou Strukova je nový obecní úřad, jeho prostory slouží rovněž ke společenským a kulturním akcím. Vedle sportovišť a udržovaného dětského hřiště si mohou obyvatelé i návštěvníci příjemně odpočinout v nově vybudovaném biocentru u rybníka. Strukov je rodištěm významného moravského historika prof. PhDr. Františka Hrubého.

Obyvatelé Strukova jsou široko daleko pověstní svými přezdívkami, takže je podle vlastních jmen v obci ani nenajdete. Tato tradice zde žije již od starostování pana Jakuba Hrubého, kterému nikdo jinak neřekl než Veveřica (prý byl velmi pracovitý a vstával na pole se slepicemi). A co další přezdívky? Posuďte sami: Tauzn, Mrkva, Kokáč, Arimatej, Achil, Kartáč, Džohinek, Ašiček, Stalin, Gorny, Jidáš či Šprdlečka.

Adresa: Internetová adresa:
Obecní úřad Strukov, čp. 33, 784 01 http://www.strukov.cz/
Virtuální procházka Olomouckým krajem

Hlavní menu


Obce