Mikroregion Uničovsko – Realizované projekty

Přehled realizovaných projektů SOMU.

- Výměna zkušeností partnerů venkova - r. 2018

V rámci projektu byl uspořádán dvoudenní vzdělávací výjezdový seminář na Jižní Moravu. Dále byly vytvořeny podpůrné propagační materiály a předměty, které byly využity při veřejných prezentačních akcích našeho mikroregionu.

Realizace: 9/2018

Dotační titul MMR - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova: 200 000 Kč, vlastní zdroje 100 000 Kč.

 

- Vzdělávání a výměna zkušeností partnerů venkova - r. 2017

Pro 42 představitelů obcí byl zrealizován třídenní výjezdový seminář formou výměny zkušeností v regionu - Sdružení obcí mikroregion Terchovská dolina nacházejícím se v Žilinském samosprávném kraji na Slovensku. V rámci projektu jsme byli seznámeni s výstupy realizovaných projektů a také s plánovanými rozvojovými projekty partnerského subjektu, byli jsme seznámeni s principy fungování systému veřejné správy u partnera projektu. Dále proběhla diskuse o problematických oblastech spojených s rozvojem venkovských oblastí a možnostmi řešení.  V rámci projektu byly také vytvořeny propagační předměty - podpůrné materiály pro realizované semináře.  

Realizace: 10/2017

Dotační titul MMR - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova: 200 000 Kč, vlastní zdroje 95 542 Kč

 

- Poznávací cesta do Powiatu Bierunsko Ledzinskiego - r. 2016

Pro 38 představitelů obcí byl v rámci projektu uspořádána poznávací cesta do partnerského regionu ve Slezském vojvodství v Polsku ve dnech 23. 8. - 25. 8. 2016. Powiat Bierunsko Ledzinski je od roku 2012 zahraničním partnerským regionem města Uničova, neformální kontakty však byly navázány již v roce 2006. V průběhu cesty se účastníci seznámili se zvláštnostmi polské veřejné správy oproti českému systému, navštívili sídlo okresního úřadu v Bierunu, městský úřad samotného partnerského města Ledziny a seznámili se s řadou zajímavých a inspirativních projektů realizovaných za přispění strukturálních fondů EU.

 Realizace: 8/2016

Dotační titul MMR - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova: 200 000 Kč, vlastní zdroje 101 250 Kč.

  

 - Výměna zkušeností partnerů venkova - r. 2015

V rámci projektu byl uspořádán třídenní vzdělávací výjezdový seminář do Rakouska.

 Realizace: 10/2015

Dotační titul MMR - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova: 200 000 Kč, vlastní zdroje 100 919 Kč.

 

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2012

Název projektu ROK NA VSI

Zahájení projektu: 1. 3. 2012

Ukončení projektu: 31. 12. 2012

Celkové náklady 586 522 Kč (dotace 262 000 Kč, vlastní 324 522 Kč)

Projekt měl dvě části - první Podpora společenského a kuturního života v obcích mikroregionu. V rámci projektu se uskutečnilo v období od května do září 2012 celkem 8 aktivit. Poslední, devátá aktivita, proběhla v prosinci v Uničova. Cílem projektu bylo nabídnout občanům obcí, které mikroregion sdružuje v průběhu roku kulturní vyžití, upevnění vztahů k obci a v neposlední řadě i sousedských vztahů. Projekt si dále kladl za cíl připomenout obnovit zapomenuté tradice a aktivně zapojit do jeho realizace spolky, které v jednotlivých obcích působí.

Druhá část: Pořízení zařízení na údržbu návsi, sportovišť a veřejných prostor v obcích mikroregioonu.

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2011
Předmětem projektu je pořízení­ kulturně společenského vybavení­ obcí mikroregionu Uničovsko: osmi párty stanů. Obce mikroregionu budou využí­vat stany během konání­ kulturní­ch, společenských i sportovní­ch akcí­.
Název projektu: Kulturní společenské vybavení­ obce­ mikroregionu Uničovsko
Předpokládané datum zahájení­: 1. 5. 2011
Předpokládané datum ukončení­: 31. 10. 2011
Celkové náklady: 360 000 Kč (dotace 162 000 Kč, vlastní­ 198 000 Kč)

 

- Vzdělávací a poznávací seminář pro zástupce samospráv a představitele školských zařízení mikroregionu
V rámci projektu byl uspořádán vzdělávací a poznávací seminář do Itálie. Návštavu místní akční skupiny Montagna Leader v regionu Friuli Venezia Giulia a odborný program zprostředkovala Hranická rozvojová agentura, z.s.

Realizace: 9/2008

Dotace POV (KÚ): 300 000,- Kč

Vlastní zdroje: 200 000,- Kč

- Vzdělávání a poradenství pro mikroregion Uničovsko

Předmětem projektu byla poradenská činnost manažera mikroregionu formou konzultací a přípravy vybraných projektů obcí a poznávací seminář pro zástupce mikroregionu do Jižních Čech a Rakouska.

Realizace: 6-12/2007

Dotace POV (KÚ): 300 000,- Kč

Vlastní zdroje: 200 000,- Kč

- Propagační materiály mikroregionu Uničovsko

Cílem projektu je zlepšení marketingu cestovního ruchu, zlepšení nabídky informačních a propagačních materiálů o mikroregionu.
Výstupy projektu:

- propagační materiály (průvodce historií a přírodou mikroregionu, mapy cyklotras, trhací mapy, tipy na výlety),

- webové stránky,

- přeznačení cyklotras

- turistické infocedule ve všech obcích,

- marketingová strategie rozvoje cyklotras mikroregionu.

Realizace: 12/2005 - 4/2006

Dotace: 747 864,- Kč (z toho 623 220,- SROP + 124 644,- Olomoucký kraj)

Vlastní zdroje: 83 096,- Kč

- Společný rozvojový projekt mikroregionu Uničovsko
Předmětem realizace projektu byly tyto čtyři aktivity:
- Poradenská činnost manažera mikroregionu
- Aktualizace Strategie rozvoje mikroregionu Uničovsko
- Aktualizace DPOV 10ti obcí mikroregionu
- Poznávací seminář samospráv mikroregionu do Maďarska
Realizace: 3-12/2006
Dotace POV (KÚ): 300 000,- Kč
Vlastní zdroje: 323 813,- Kč

- Manažer projektů Svazku obcí mikroregionu Uničovsko

Prostřednictvím projektu byly zajištěny pro členské obce mikroregionu služby poradenství a konzultace k projektům, spolupráce při realizaci vybraných aktivit strategie mikroregionu, příprava, zpracování a podání jednotlivých projektů ke spolufinancování z dotačních programů, uspořádán byl také společný prezentační projekt mikroregionu (odborný seminář).
Realizace: 3-11/2005

Dotace POV (KÚ): 100 000,- Kč

Vlastní zdroje: 100 000,- Kč

 

- Dovybavení cyklotras mikroregionu Uničovsko

Cílem projekty bylo dovybavení stávajících cyklotras mikroregionu, došlo ke zkvalitnění poskytování služeb návštěvníků i obyvatel, zkulturnilo se prostředí podél tras.V pěti obcích mikroregionu bylo instalováno celkem 14 cyklomap včetně stojanů, 4 odpočívky a jejich vybavení.

Realizace: 9-12/2003

Dotace POV (KÚ): 318 000,- Kč

Vlastní zdroje: 137 000,- Kč

- Internetové připojení pro obce mikroregionu Uničovsko

V rámci projektu bylo zavedeno internetové připojení a poskytování služeb internetu v obcích Paseka, Dlouhá Loučka, Šumvald, Újezd, Medlov a Oskava.

Realizace: 11/2002

Dotace MMR:139 000,- Kč

Vlastní zdroje: 60 343,- Kč

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2012

Projekt měl dvě části.

První: Podpora společenského a kulturního života v obcích mikroregionu. V rámci projektu se uskutečnilo v období od května do září 2012 celkem 8 aktivit. Poslední, devátá aktivita proběhla v měsíci prosinci ve městě Uničově. Cílem projektu bylo nabídnout občanům obcí, které mikroregion sdružuje v průběhu roku kulturní vyžití, upevnění vztahůk obci a v neposlední řaděi sousedských vztahů. Projekt si dále kladl za cíl připomenout či obnovit zapomenuté tradice a aktivnězapojit do jeho realizace spolky, které v jednotlivých obcích působí.

Druhá část: Pořízení zařízení na údržbu návsí, sportovišťa veřejných prostor v obcích mikroregionu (11x křovinořez, 2x motorová sekačka, 1x zahradní vysavač, 1x motorová pila) Název projektu: ROK NA VSI

Zahájení projektu: 1. 3. 2012

Ukončení projektu: 31. 12. 2012

Celkové náklady projektu: 586 522 K¨č (dotace 262 000 Kč, vlastní 324 522 Kč).

 


Hlavní menu


Obce