Mikroregion Uničovsko – Akce pořádané v mikroregionu

Kulturní kalendář mikroregionu Uničovsko (přehled pravidelných akcí)

Svazek obcí mikroregionu Uničovsko spolu s obcemi pořádá v roce 2012 následující akce a tím chce obnovit zapomenuté tradice v jednotlivých obcích pod názvem:

Leden

Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Motoskijoringový závod - Nová Hradečná
Novoroční výstup na Bradlo - Nová Hradečná
Plesová sezóna v mikroregionu
Tříkrálová sbírka - Nová Hradečná

Únor

Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Plesová sezóna v mikroregionu
Turnaj ve stolním tenise - Žerotín

Březen

Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Mladá kamera - mezinárodní soutěž filmové tvorby mladých
Plesová sezóna v mikroregionu

Duben

Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Pálení čarodějnic - Nová Hradečná
Pálení Moreny a vítání jara - Troubelice
Slet čarodějnic - Pňovice
Uničovské dětské sborové dny - Uničov

Květen

Den matek - Nová Hradečná, Žerotín
Hasičská soutěž "O pohár starosty obce…" - Troubelice
Hry bez hranic - sport. soutěž obcí mikroregionu - DDM Uničov
Jezdecký den - Troubelice
Kácení máje - Dlouhá Loučka, Troubelice, Újezd, Želechovice
Květinový jarmark - Uničov
Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby
Mezinárodní motokrosové závody - Dlouhá Loučka
Tradiční hody - Strukov, Újezd-Rybníček

Červen

Den dětí - Nová Hradečná, Troubelice, Žerotín
Hurá na prázdniny - Paseka
Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Krajská výstava psů - Troubelice
O Popelčin střevíček, taneční soutěž - Uničov
Tradiční hody - Újezd
Tradiční pou» - Karlov u Paseky
Uničovský jarmark - Uničov
Žákovský turnaj v kopané - Oskava

Červenec

Dětský den - Lipinka
Fotbalový turnaj - Lipinka
Fotbalový turnaj - Nová Hradečná
Hasičský den s oslavami obce - Troubelice
Memoriál Jana Ryšavého (fotbalová soutěž) - Strukov
Přehlídka country skupin - Dlouhá Loučka
Pytlácká noc - Paseka
Tradiční setkání rodáků - Lipinka
Tradiční hody - Žerotín
Uničovské kulturní léto - Uničov

Srpen

Pytlácká noc - Újezd
Soutěž o pohár Sboru dobrovol. hasičů - Nová Hradečná
Svatováclavské hody - Pňovice
Tradiční hody - Dlouhá Loučka
Uničovské kulturní léto - Uničov
Vavřinecká pou» - Nová Hradečná
Výstava drobného dom. zvířectva - Nová Hradečná
Závody mopedů - Pňovice

Září

Dny evropského dědictví - Uničov
Drakiáda - Paseka
Ekojarmark - Uničov
Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Mezinárodní motokrosové závody - Dlouhá Loučka
Hodová zábava - Lipinka

Říjen

Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Sousedské posezení - Lipinka

Listopad

Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Pasecká trefa - Paseka
Přehlídka ochotnických divadel - Uničov

Prosinec

Advent (pásmo kulturních akcí) - Troubelice
Adventní koncert - Želechovice
Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Uničovský advent - Uničov
Živý betlém a mikulášská nadílka - Lipinka


Dění v mikroregionu

Virtuální procházka Olomouckým krajem

Hlavní menu


Obce